วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อบจ.สตูลสัมมนา “ออกแบบอนาคตสตูล ปี 2560” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ปลัด อบจ.จังหวัดสตูล จัดสัมมนาในหัวข้อ ออกแบบอนาคตสตูล ปี 2560” ในโครงการ Clinic Center เพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
      
       วันที่ 16 ส.ค.56 นายอภิศักดิ์ อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ออกแบบอนาคตสตูล ปี 2560” ภายใต้โครงการศูนย์ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center ประจำปี 2560 ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น
      
       ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการประสานการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด ระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ขึ้นที่ห้องประชุมอภัยนุราช 2 โรงแรมสินเกียรติบุรี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคมนี้ โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิด และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเป้าหมายทางการศึกษา และสวัสดิการสังคมของจังหวัดสตูล ปี 2560
      
       สำหรับวัตถุประสงค์ในการสัมมนาออกแบบอนาคตสตูล ปี 2560 นี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสตูล ในการกำหนดแผนและนโยบาย 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการเกษตร และด้านการท่องเที่ยว เพื่อสะท้อนปัญหา และความต้องการของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางแก้ไข และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการพัฒนาจังหวัด
      
       ในการนี้ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่า 4 ปี ที่ผ่านมาผมทำงานแบบภาพกว้างซึ่งเราก็ทำทุกด้าน ซึ่งเราไม่กำหนดเป้าหมายว่า 4 ปี เราจะหยุด สำเร็จแค่ไหนบอกเพียงอย่างเดียวว่าเราทำอะไรให้แก่พี่น้องประชาชนแค่นั้น และต่อไป อบจ.ยุคใหม่จะทำงานอย่างมีเป้าหมายให้เดินเข้าไปด้วยกันทั้งภาคประชาชน องค์กรท้องถิ่น หากเรากำหนดเป้าหมายที่ดีได้ ต่อไปหน่วยงานราชการก็จะเดินตามอย่างที่ดีเข้าถึงประชาชนได้ อบจ.เป้าหมาย คือ เราจะมุ่งการพัฒนาเพื่อประชาชนให้เห็นรูปธรรมมากขึ้น ผมเชื่อเสมอคนสตูลต้องการความเชื่อมั่นในการพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน


ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชาวสวนยางสตูลนับพันคน ลุกฮือร้องลั่นศาลากลางให้ รบ.แก้ราคายางตกต่ำชาวสวนยางสตูลกว่า 1,000 คน บุกเปิดเวทีปราศรัยที่ศาลากลางจังหวัดสตูล ก่อนยื่นหนังสือเรียกร้องให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ไขภายในวันที่ 1 ส.ค.นี้ ไม่เช่นนั้นนัดเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง
      
       วันที่ 24 ก.ค.56 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล นายทอง ตรีรัตน์ อายุ 60 ปี ประธานชุมนุมยางพาราจังหวัดสตูล และนายชำนาญ เมฆตรง ประธานกองทุนสวนยางอุใดเจริญ และตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดสตูล จาก 18 สหกรณ์ 200 กลุ่มน้ำยาง จำนวน 1,000 คน ได้เปิดเวทีปราศรัยบริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจ 300 นาย ทั้งชุดปฏิบัติการปราบจลาจล เพื่อตอกย้ำการทำงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกษตรกรได้รับความลำบากจากปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ต้องการมารวมตัวชุมนุมเรียกร้องในนามคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
      
       ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่มีการปลูกยางพาราทั่วประเทศ ยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้มีการแก้ไขยางพาราตกต่ำ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 56 แห่งทั่วประเทศ ที่จะมีการยื่นข้อเสนอพร้อมกัน เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2556
      
       ด้วยการขึ้นราคายางพาราขั้นต่ำ ชนิดแผ่นรมควัน ชั้น 3 ที่ราคากิโลกรัมละ 101 บาท ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพ 3 ที่กิโลกรัมละ 92 บาท และน้ำยางสดกิโลกรัมละ 81 บาท ส่วนราคายางก้อนถ้วย 100% กิโลกรัมละ 83 บาท หากรัฐบาลไม่มีการดำเนินการในวันเวลาดังกล่าวที่กำหนด จะมีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องอีกครั้ง และข้อเรียกร้องที่ 2 ให้รัฐบาลบริหารจัดการยางพาราในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในสต๊อก จำนวน 2 แสนตัน ที่มีอยู่โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ราคายางเกิดการขยับตัวสูงขึ้น
      
       กระทั่งเวลา 15.00 น. นายอุทาร พิชญาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เข้ารับหนังสือจากตัวแทนชาวสวน พร้อมกล่าวว่า จะดำเนินการนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ก่อนที่จะสลายการชุมนุม
      
       สำหรับจังหวัดสตูล มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งสิ้น 463,360 ไร่ พื้นที่เปิดกรีดแล้ว 373,714 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูก 35,400 ราย ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สงเคราะห์ 48,772 ไร่ ของพื้นที่สวนยางทั้งหมด เกษตรกรเจ้าของสวน จำนวน 5,750 ราย (กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2556)


ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าฯ สตูลเชื่อยาเสพติดเล็ดลอดเข้าเรือนจำเพราะเจ้าหน้าที่รู้เห็นผู้ว่าฯ สตูล เชื่อยาเสพติดเล็ดลอดเข้าเรือนจำเพราะเจ้าหน้าที่รู้เห็น เผยมีข้อมูลเชิงลึกว่ามีการทำงานเป็นขบวนการ พร้อมให้เดินหน้าหาตัวผู้กระทำผิดเพิ่ม ขณะที่ภรรยาผู้คุมเรือนจำที่ถูกจับกุมยันสามีถูกกลั่นแกล้ง
      
       วันที่ 19 ก.ค.56 นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เปิดแถลงข่าวที่ห้องประชุม สภ.เมืองสตูล หลังมีการจับกุมเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสตูล ในข้อหาลักลอบค้ายาเสพติด โดยกล่าวว่า การจับกุมผู้ต้องหาในครั้งนี้ ไม่น่าจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีข้อมูลในเชิงลึกถึงเส้นทางพัวพันยาเสพติดของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว พร้อมขบวนการที่อาจจะต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไป แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำตามนโยบายในการกวาดล้างยาเสพติดทุกพื้นที่ให้หมดไป ทั้งนี้ ปัญหายาเสพติดที่เข้าไปในเรือนจำได้ก็น่าจะเป็นผลมาจากการหละหลวมของเจ้าหน้าที่เอง หรือรู้เห็นเป็นใจ ปล่อยให้มีการเข้าไประบาดของยาเสพติดได้ภายในเรือนจำ
      
       ขณะที่ นายภราดร ขุนทองจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มีการรายงานผลถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป หลังพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดเสียเอง หากพบว่ามีความผิดจริง ก็คงต้องถูกไล่ออกอย่างแน่นอน ส่วนผู้ต้องหายังคงยืนกรานว่าไม่ได้เป็นเจ้าของยาเสพติดดังกล่าวคงต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาล
      
       และก่อนที่จะมีการแถลงข่าว ภรรยาของนายหรน เจะนุน ผู้ต้องหา ได้เข้าแสดงความไม่พึงพอใจ พร้อมต่อว่าเจ้าหน้าที่ที่กลั่นแกล้งสามีของตน และเชื่อว่าตลอดระยะเวลา 30 ปีที่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด จะมีก็เกี่ยวกับการพนันเท่านั้น
      
       สำหรับ นายหรน เจะนุน เป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดสตูล ถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอาวุธปืน หลังถูกตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน สภ.เมืองสตูล ตรวจยึดรถยนต์ซุกยาเสพติดดังกล่าว พร้อมอุปกรณ์การเสพได้เมื่อคืนที่ผ่านมา


ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผู้ว่าฯ สตูลอัญเชิญดินพระราชทานวางบนหลุมฝังศพ 2 ทหารกล้าเหยื่อไฟใต้


ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล อัญเชิญดินพระราชทานวางบนหลุมศพ 2 ทหารกล้า พลีชีพจากเหตุระเบิดที่ จ.ยะลา
      
       วันที่ 18 ก.พ.56 นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้อัญเชิญดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปวางบนหลุมศพของ ส.อ.อิสหาก บาโง้ย โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เหล่าทหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีพระราชทานดินฝังศพในครั้งนี้ ที่บริเวณกูโบร์บ้านคลองทราย ม.8 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ในส่วนช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้อัญเชิญดินพระราชทานฝังศพนำไปฝังให้แก่ พลทหารนุนดี หลีสัน เช่นกัน ที่อำเภอควนกาหลง จ.สตูล
      
       ทั้งนี้ ได้มีกองทัพทหารจังหวัดสตูล เหล่าแม่บ้านทหารไทย ได้นำเงินมอบให้แก่ครอบครัว พร้อมกับทางกองทัพประดับยศจากพลทหารขึ้นเป็น สิบเอก เพื่อชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูลให้ลูกหลานประชาชนได้ชื่นชมต่อไป
      
       สำหรับการเสียชีวิตของ 2 ทหารกล้าในครั้งนี้ ขณะปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านกูแบตาละ หมู่ที่ 1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา โดยคนร้ายได้ลอบวางระเบิดทหารชุดปฏิบัติการหมวดปืนเล็กที่ 1 อาวุธเบาที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้มีเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตทั้งสิ้น 5 นาย
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ผกก.เมืองสตูล ทำงานเชิงรุก นำกำลังกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายผู้ว่าฯสตูลพ.ต.อ.ภาสกร ภักดีวานิช ผกก.สภ.เมืองสตูล จ.สตูล ร่วมกับ พ.ต.ท.อภิสฤษฎ์ มณีโชติ สวญ.สภ.ฉลุง อ.เมืองสตูล พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสภ.เมืองสตูล สภ.ฉลุง สภ.ควนโดนและ กก.สส.ตำรวจภูธร จ.สตูลตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ ถนนยนตรการกำธร  ม.10 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล  จากการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน 600 เม็ด จึงได้ตรวจยึดพร้อมของกลาง จักรยานยนตร์ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง-ดำ ทะเบียน ก.พ.พ.932 สตูล 1 คัน จับกุม น.ส.ดารุณี อ่อนทอง อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/3 ม.5 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง อีกราย เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันได้ทำการล่อซื้อยาบ้าจากนักค้ายาบ้าในพื้นที่ อ.เมืองสตูล สามารถจับกุมผู้ต้องหา 2 คน คือนายนาหยัน หรือบังหยัน อีดเหล็ก อายุ55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ม.4 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล นายสมนึก หรืออั่ง ถาวรนุกิจกุล อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70/6 ม.2ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล พร้อมของกลางยาบ้า 300 เม็ด เหตุเกิดที่บ้านของนายสมนึก ถาวรนุกิจกุล  ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

รายงานโดย..นีรนุช / สตูล

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

ททท.สนง.ตรัง เชิญเที่ยวสตูล “มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู” เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย      
       นายจรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง เปิดเผยถึงการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงูครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 โดยเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ว่า เทศบาลตำบลกำแพง ในฐานะเมืองหน้าด่านด้านการท่องเที่ยว เปรียบเสมือนเป็นประตูสู่เกาะต่างๆ ทางทะเลของจังหวัดสตูล ที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ กอปรกับอำเภอละงูมีร้านอาหารที่มีรสชาติอร่อย มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย จึงร่วมกันบูรณาการจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์อาหาร และสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬา ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง และลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกำแพง โดยมีกิจกรรมหลากหลายประกอบด้วย
      
       การแสดงแสง สี เสียง การจำหน่ายอาหารดี เมืองละงู สด/สะอาด/อร่อย หลากหลายเมนู การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ การแข่งขันนกกรงหัวจุก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหาร และของดีเมืองละงูแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกกลับบ้าน รวมทั้งการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น เยี่ยมชมและสัมผัสธรรมชาติที่สร้างสรรค์อย่างงดงามนาม ถ้ำภูผาเพชรถ้ำขนาดใหญ่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม หรือล่องแคนูสัมผัสถ้ำน้ำลอด ถ้ำเจ็ดคต ชมความคดเคี้ยว คดโค้ง และลึกลับของเส้นทางผ่านคตหัวสิงห์ คตแสงอรุณ คตสายรุ้ง และหินงอกหินย้อย ออกมาถึงปลายทางแห่งหาดทรายสีทองบริเวณปากถ้ำ และสนุกสนานกับการล่องแก่งวังสายทอง หรือแวะเยี่ยมชมตลาดชายแดนวังประจัน หากมีเวลาสามารถที่จะนอนค้างคืนที่สตูล ชิมโรตี ชาชักขึ้นชื่อของเมืองสตูลได้
      
       อนึ่ง อำเภอละงูเป็นสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูลตั้งอยู่หลายแห่ง เสมือนเป็นเมืองหน้าด่านด้านการท่องเที่ยวดังที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะไปเยือนมากกว่า 600,000 คน โดยแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ และมีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่สนใจและนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว กลุ่มเยาวชน และกลุ่มหนุ่มสาว ซึ่งในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มการขยายตัวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศสูงมากขึ้นต่อเนื่อง และในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ AEC ด้วยมีช่องทางด่านวังประจันที่เชื่อมโยงการเดินทางจากประเทศมาเลเซียเข้าสู่พื้นที่ได้โดยสะดวกอีกด้วย

ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ตะลึง! นกปากห่างฝูงใหญ่บินอพยพทำรัง ชาวบ้านหวั่นโรคไข้หวัดนก
ชาวบ้าน ต.ทุ่งหว้า ตะลึง พบนกขนาดใหญ่นับร้อยตัว อพยพมาทำรังจากภาคเหนือ วอนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตรวจสอบด่วน หวั่นกลัวมีเชื้อไข้หวัดนก
      
       
วันที่ 16 ม.ค.56  ที่บริเวณกลางทุ่งนา หมู่ที่ 3 ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ชาวบ้านที่เดินทางไปตัดยางพาราในช่วงเช้าต่างพากันตกใจเมื่อเหลือบไปเห็นนกขนาดใหญ่นับร้อยตัว โดยชาวบ้านได้ตรวจสอบลักษณะตัวนกพบว่า เป็นนกปากห่าง ที่ชอบอาศัยอยู่ตามภาคเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย โดยใน 2-3 สัปดาห์นี้ ได้พบนกปากห่างฝูงนี้เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา อยู่แถวจังหวัดตรัง ก่อนที่จะมาพบที่จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นรอยต่อจังหวัดใกล้กัน
      
       
โดยทางชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันไปดูฝูงนกดังกล่าว หลังพบว่าฝูงนกปากห่างบินมาพักอาศัย และค้างคืนบนต้นมะพร้าวข้างทุ่งนา ช่วงใกล้ค่ำจะบินลงมาเดินเล่นพักผ่อนเป็นฝูงใหญ่บนพื้นดินในทุ่งนา ก่อนจะบินขึ้นไปนอนบนต้นไม้เป็นคืนที่ 2 แล้ว และจะบินออกไปหากินในช่วงเช้า
      
       
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 3 ต.ทุ่งหว้า ต่างพากันวิตกกังวลว่า นกปากห่างที่อพยพบินมาอยู่ในพื้นที่สตูล กลัวจะมีโรคไข้หวัดนกติดมา และเสี่ยงเป็นอันตรายแก่ชาวบ้านที่เข้าไปชม และได้สูดกลิ่นเข้าไป เสี่ยงต่อการติดโรค จึงวอนทางปศุสัตว์ตรวจสอบว่านกเหล่านี้มีเชื้อโรคอย่างไข้หวัดนกติดมาด้วยหรือไม่
      
       
สำหรับประชากรนกปากห่างในประเทศไทยมีประมาณ 300,000-400,000 ตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มักพบในภาคกลาง และอีสาน แต่เนื่องจากเป็นนกที่อพยพย้ายถิ่นหากินตามฤดูกาล ทำให้พบได้ในหลายประเทศ ซึ่งในประเทศไทยในเดือนมิถุนายนจะพบเห็นได้มากที่สุด เนื่องจากนกชนิดนี้ได้อพยพกลับมา โดยประเทศไทยเป็นพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ที่สำคัญที่สุดของนกปากห่าง และเป็นพื้นที่อาศัยที่รองรับประชากรของนกปากห่างมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของประชากรนกทั้งโลก
ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

เด็กชาวซาไก ลงเขาเล่นน้ำวันเด็ก นักท่องเที่ยวใจดีแบ่งอาหาร-ของเล่น
วันเด็กชาวซาไกลงจากเขาเล่นน้ำล่องแก่งวังสายทอง โอกาสดีนักท่องเที่ยวที่พาบุตรหลานไปล่องแก่งได้เจอครอบครัวซาไก มีการแบ่งปันอาหาร และของเล่นแก่กัน บรรยากาศชื่นมื่น
      
       วันที่ 12 ม.ค.56  ที่ อ.มะนัง จ.สตูล เด็กชาวซาไกพร้อมกับครอบเดินทางลงจากเทือกเขาบรรทัดมาเล่นน้ำในลำคลอง ในพื้นที่ล่องแก่งวังสายทองกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนำบุตรหลานเข้าไปท่องเที่ยวล่องแก่งในวันเด็กเช่นกัน จึงเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เจอกับกลุ่มครอบครัวซาไก มีการแบ่งปันอาหาร และของเล่นให้หนูน้อยซาไกเป็นของขวัญวันเด็ก ทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ เป็นภาพที่อบอุ่นในอีกหนึ่งบรรยากาศที่หาพบได้ยาก
      
       ขณะที่นักเรียนชาวซาไกอีกกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล พร้อมกับเพื่อนๆ นักเรียน ต่างเดินทางมาที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล เพื่อมาร่วมกิจกรรมชมการแสดง และรับของขวัญ โดยมีนายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาจัดกิจกรรมมากมาย บริเวณจวนผู้ว่าฯ โดยผู้ใหญ่ใจดีต่างแจกรถจักรยาน สมุดหนังสือ และอุปปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

คุกสตูลตรวจเข้ม หลังพบนักโทษเล่น “เฟซบุ๊ก”
ผู้คุมเรือนจำสตูลเข้มงวดหนักขึ้น หลังพบผู้ต้องขังในเรือนจำเล่นเฟซบุ๊กส่วนตัว แชตสู่โลกภายนอก ชี้อาจเป็นรหัสลับในการส่งยาเสพติด
      
       วันที่ 11 ม.ค.56 นายภราดร ขุนทองจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายอธิดีกรมราชทัณฑ์ ตามโครงการเรือนจำสีขาว จึงได้เข้าเคลียร์พื้นที่ภายในเรือนจำห้องนอนของผู้ต้องขัง โดยได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำเป็นระยะๆ จนกว่าภายในเรือนจำจะปราศจากยาเสพติด และล่าสุด ได้เข้าจู่โจมพบโทรศัพท์มือถือ
      
       โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ได้ทำการจู่โจมตรวจค้นได้มือถือจำนวน 14 เครื่อง และทำการสืบต่อโดยเปิดโทรศัพท์เช็กข้อมูลยังพบอีกว่า โทรศัพท์ในมือถือมีเฟซบุ๊กของผู้ต้องขังหลายคน จึงให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเฟซบุ๊กของเรือนจำสืบค้นข้อมูลจากญาติผู้ต้องขัง จนพบว่า มีผู้ต้องขังเล่นเฟซบุ๊ก จึงได้ดำเนินการทางวินัยและให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
      
       โดยตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องขังได้โพส์ตภาพ และข้อความในวันที่ 3 มกราคม 2556 กับปลายเดือนธันวาคม 2555 ขณะอยู่ภายในเรือนจำ ล่าสุด เมื่อบ่ายวันนี้ (11 ม.ค.) ค้นเจอโทรศัพท์อีก จำนวน 2 เครื่อง
      
       นายภราดร ขุนทองจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ทางเรือนจำสตูลจึงต้องเร่งหารือเจ้าหน้าที่เรือนจำภายในวางแผนตรวจสอบที่มาของกลุ่มผู้ต้องขังที่เล่นเฟซบุ๊ก และเชื่อว่ายังมีโทรศัพท์ที่ยังไม่ได้จับกุมอยู่ แต่ต้องใช้วิธีอย่างรอบคอบ เพราะนี่อาจเป็นหนึ่งในเส้นทางในการติดต่อข่าวสาร และรหัสลับในการส่งยาเสพติดเข้าเรือนจำได้ และพบว่า เฟซบุ๊กของผู้ต้องขังในเรือนจำมักใช้นามแฝงแทนชื่อจริงในการติดต่อสื่อสารเครือข่ายด้านนอก และน่าจะเป็นการใช้รายงานว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำคนใดที่คุมเข้มให้เครือข่ายยาเสพติดด้านนอกทราบว่า ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำอะไร กวาดล้างตอนไหน และหาวิธีส่งยาวันไหน
      
       สำหรับเรือจำจังหวัดสตูล ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่เพียง 29 คน แต่มีผู้ต้องขังชาย-หญิง รวมกันถึง 700 คน ส่วนใหญ่จะเป็นคดียาเสพติด และฝากขังเพื่อรอดำเนินคดี และในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 55 จึงถึงเดือนมกราคม 56 มีการตรวจค้นพบโทรศัพท์จำนวนมากถึง 41 เครื่อง ที่ค้นเจอในเรือนจำ และห้องนอนผู้ต้องขัง และเจอด้านนอกจากการตรวจค้น และซุกซ่อนเข้ามากับอาหารอีก จำนวน 7 เครื่อง รวม 48 เครื่อง และยังพบยาบ้า ยาไอซ์ในเรือนจำอีกมากมาย
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าฯสตูล เล็งเกาะปูยู เป็นอู่ข้าวอู่น้ำฝั่งอันดามัน มั่นใจ นักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างประเทศจะแห่เข้าท่องเที่ยวปูยูในปี 56 อย่างคับคั่ง          นายเหนือ จิระอภิรักษ์ ผวจ.สตูล กล่าวว่า ตนเองได้นำคณะสื่อมวลชน สภาอุตสาหกรรม จ.สตูล ลงพื้นที่เกาะปูยู บริเวรรอยต่อไทย-มาเลเซีย  เพื่อทำการสำรวจพื้นที่โดยรอบทั้งหมดของเกาะปูยู เกาะยาว จะเห็นได้ว่ามีสภาพธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่เป็นอย่างมาก น่าที่จะจัดโซนให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดสตูล และจัดโซนตะรุเตาหลีเป๊ะเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงถือได้ว่า มาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ได้เดินทางมายังเกาะปูยูเป็นจำนวนมากเพื่อชมธรรมชาติและได้มาพักโฮมสเตริย์ซึ่งเป็นการพักแบบธรรมชาติอย่างมีชีวิตชีวา อย่างไรก็ตามนายกอบต.ปูยู นายมาเลย์ โต๊ะดิน ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังปูยูเกิดความเพลิดเพลินและไม่รู้จักเบื่อ
          นายมาเลย์ โต๊ะดิน นายกอบต.ปูยู กล่าววา ในพื้นที่รอบเกาะปูยู และเกาะยาว นั้นเป็นพื้นที่ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก หากเราจะเนรมิตให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของ จ.สตูล นั้น สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอาหารทะเล ที่มีชาวบ้านเพาะเลี้ยงกระชังปลา รวมทั้ง อาหารทะเลที่เข้าออกหรือมีการซื้อขายหน้าแพ กันอย่างคึกคักและต่อเนื่องตลอดมา จนทำให้บรรยากาศในพื้นที่เกาะปูยูและเกาะยาวนั้นเป็นการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 
 รายงานโดย..นีรนุช/ สตูล