วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชาวสวนยางสตูลนับพันคน ลุกฮือร้องลั่นศาลากลางให้ รบ.แก้ราคายางตกต่ำชาวสวนยางสตูลกว่า 1,000 คน บุกเปิดเวทีปราศรัยที่ศาลากลางจังหวัดสตูล ก่อนยื่นหนังสือเรียกร้องให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ไขภายในวันที่ 1 ส.ค.นี้ ไม่เช่นนั้นนัดเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง
      
       วันที่ 24 ก.ค.56 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล นายทอง ตรีรัตน์ อายุ 60 ปี ประธานชุมนุมยางพาราจังหวัดสตูล และนายชำนาญ เมฆตรง ประธานกองทุนสวนยางอุใดเจริญ และตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดสตูล จาก 18 สหกรณ์ 200 กลุ่มน้ำยาง จำนวน 1,000 คน ได้เปิดเวทีปราศรัยบริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจ 300 นาย ทั้งชุดปฏิบัติการปราบจลาจล เพื่อตอกย้ำการทำงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกษตรกรได้รับความลำบากจากปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ต้องการมารวมตัวชุมนุมเรียกร้องในนามคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
      
       ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่มีการปลูกยางพาราทั่วประเทศ ยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้มีการแก้ไขยางพาราตกต่ำ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 56 แห่งทั่วประเทศ ที่จะมีการยื่นข้อเสนอพร้อมกัน เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2556
      
       ด้วยการขึ้นราคายางพาราขั้นต่ำ ชนิดแผ่นรมควัน ชั้น 3 ที่ราคากิโลกรัมละ 101 บาท ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพ 3 ที่กิโลกรัมละ 92 บาท และน้ำยางสดกิโลกรัมละ 81 บาท ส่วนราคายางก้อนถ้วย 100% กิโลกรัมละ 83 บาท หากรัฐบาลไม่มีการดำเนินการในวันเวลาดังกล่าวที่กำหนด จะมีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องอีกครั้ง และข้อเรียกร้องที่ 2 ให้รัฐบาลบริหารจัดการยางพาราในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในสต๊อก จำนวน 2 แสนตัน ที่มีอยู่โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ราคายางเกิดการขยับตัวสูงขึ้น
      
       กระทั่งเวลา 15.00 น. นายอุทาร พิชญาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เข้ารับหนังสือจากตัวแทนชาวสวน พร้อมกล่าวว่า จะดำเนินการนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ก่อนที่จะสลายการชุมนุม
      
       สำหรับจังหวัดสตูล มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งสิ้น 463,360 ไร่ พื้นที่เปิดกรีดแล้ว 373,714 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูก 35,400 ราย ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สงเคราะห์ 48,772 ไร่ ของพื้นที่สวนยางทั้งหมด เกษตรกรเจ้าของสวน จำนวน 5,750 ราย (กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2556)


ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: